ASOCIARSE

Requisitos para asociarse:

Poderán pertencer á A.G.E. todas aquelas persóas maiores de idade, que teñan interése no desenrolo dos fins da Asociación, e que estéan en posesión de algún título vitivinícola expedido polo Ministerio de Educación e Ciencia; ou que acrediten teren realizado estudios de enoloxía, en calquera dos graos académicos homologados nos diversos Centros, Escolas ou Facultades de Enoloxía, tanto nacionáis como comunitarias e internacionáis. Tamén poderán pertencer á A.G.E. todos aqueles titulados superiores e medios que documentalmente acrediten a súa dedicación á vitivinicultura.

 Envíe a súa solicitude de ingreso debidamente cuberta á seguinte dirección de email:

enologosgalegos@gmail.com

Federación de Enólogos

Asociación sin ánimo de lucro que fomenta a profesionalidade na enoloxía en Galicia.

Asociación Extremeña de Enólogos

Asociación sin ánimo de lucro que fomenta a profesionalidade na enoloxía en Galicia.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ENÓLOGOS

Asociación sin ánimo de lucro que fomenta a profesionalidade na enoloxía en Galicia.

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close